Van der Haar Advocaat staat aan uw zijde

Vreemdelingenrecht, bestuursrecht en civiel recht in Nijmegen

Van der Haar Advocaat is een advocatenkantoor dat gedreven wordt door mr. Jeanine van der Haar. De eenmanszaak van mr. Van der Haar is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag. Er is geen derdenrekening. Het btw-nummer is NL097615961B01. 

Van der Haar Advocaat zet zich in om betaalbare en toegankelijke rechtshulp te verlenen op diverse terreinen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning en bij geschillen omtrent huurcontracten. Mr. Van der Haar is ingeschreven in het rechtsgebiedenregister op de terreinen vreemdelingenrecht (regulier) en sociale zekerheid. Daarnaast is mr. Van der Haar werkzaam op het terrein van het bestuursrecht en civiel recht. Actuele kennis van zaken is voor een advocatenkantoor uiteraard essentieel. Daarom behaalt ze op deze gebieden jaarlijks tien opleidingspunten en kunt u vertrouwen op een advocaat die van de laatste ontwikkelingen binnen het relevante rechtsgebied op de hoogte is.

Op deze website leest u meer over de rechtsgebieden en tarieven van Van der Haar Advocaat. Overweegt u mr. Van der Haar in te schakelen voor rechtsbijstand? Neem dan vrijblijvend contact op.

Meer dan 25 jaar ervaring in vreemdelingenrecht

Jeanine van der Haar is in 1993 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar specialisatie is het vreemdelingenrecht. Nadat zij drie jaar in dienst was van een advocatenkantoor, werkt zij sinds 2007 als zelfstandig advocaat in Nijmegen.
Als u een verblijfsvergunning nodig heeft in het kader van gezinshereniging, voor studie, medische behandeling of een ander doel, bent u bij Van der Haar Advocaat aan het juiste adres. Ook voor een machtiging tot voorlopig verblijf, een visum voor kort verblijf of een inreisverbod, staat zij als ervaren advocaat aan uw zijde.

Bovendien kunt u mr. Van der Haar inschakelen voor rechtshulp op het gebied van bestuursrecht, bijvoorbeeld in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, en civiel recht, inclusief huurrecht.

Uw belang staat altijd centraal in de dienstverlening, waardoor u kunt vertrouwen op persoonlijk betrokken rechtsbijstand op maat. In haar werk is mr. Van der Haar vasthoudend en laat ze zich niet snel door haar tegenstander, wie het ook betreft, uit het veld slaan. 

Lees meer over de rechtsgebieden van Van der Haar Advocaat