Vreemdelingenrecht, bestuursrecht en civiel recht

Rechtsgebieden

Juridische problemen kunnen voor u zeer ingrijpend zijn. Daarom is het van groot belang dat u in een voorkomend geval voor gedegen advies contact opneemt. Heeft u iemand nodig om u bij te staan in juridische kwesties op het terrein van vreemdelingenrecht, bestuursrecht of civiel recht, dan staat het kantoor voor u klaar.

Vreemdelingenrecht

Wanneer u voor een kort verblijf naar Nederland wilt (bijvoorbeeld voor vakantie), dan moet u in veel gevallen een visum hebben. Wanneer u voor andere doeleinden naar Nederland wilt komen, bijvoorbeeld studie, gezinshereniging of werk, dan moet u in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf. Eenmaal aangekomen in Nederland dient u een verblijfsvergunning voor het door u beoogde doel aan te vragen.

Bestuursrecht

Van der Haar Advocaat is gespecialiseerd in het onderdeel sociale zekerheid van het bestuursrecht. Bent u zelf niet in staat om voor voldoende inkomen te zorgen, bijvoorbeeld door pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid? In een persoonlijk gesprek informeert mr. Van der Haar u graag.

Civiel recht

Het civiele recht is de overkoepelende naam voor alle regels inzake de rechtsbetrekkingen tussen burgers en/of rechtspersonen. Met civiel recht heeft u dagelijks te maken, bijvoorbeeld als u een koopovereenkomst sluit voor een auto, een telefoonabonnement afsluit of een woning huurt. Laat u vrijblijvend informeren bij Van der Haar Advocaat.

Mr. Van der Haar aan het werk

Mr. Jeanine van der Haar is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, bestuursrecht en civiel recht.

Mr. J. M. E. van der Haar

Advocaat

Email