Vreemdelingenrecht, bestuursrecht en civiel recht

Tarieven

In principe wordt een uurtarief gehanteerd. De hoogte hiervan hangt onder meer af van de complexiteit en eventuele spoedeisendheid van de zaak. Daarnaast moet rekening worden gehouden met andere kosten, zoals die van de deurwaarder en griffierechten. Van tevoren worden hier met u afspraken over gemaakt.

Als u zich op basis van uw inkomen geen advocaat kunt veroorloven, komt u in aanmerking voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt een ‘toevoeging’ genoemd. Meer hierover leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.


Als er een toevoeging verleend wordt, moet u meestal nog wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. U kunt een en ander vinden op de eerdergenoemde website. Daarnaast zijn er nog de zogeheten externe kosten die aan u in rekening worden gebracht. De belangrijkste zijn griffierechten, het bedrag dat ingeval van een procedure aan de gerechtelijke instantie betaald moet worden.


Vaak moet u voor de aanvraag van de toevoeging langs het Juridisch Loket, om een verwijzing naar de advocaat te vragen. Met een verwijzing door het Juridisch Loket betaalt u een lagere eigen bijdrage.

Geschillen

Er is een interne geschillenregeling op het kantoor. Men kan mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij mr. Van der Haar. De klacht wordt bestudeerd door mr. Van der Haar. Zij nodigt de klager uit voor een bespreking van de klacht. Op basis van alle gegevens beslist ze over de klacht. Is men niet tevreden, dan staat de weg naar de klachten- en geschillencommissie Advocatuur, waarbij het kantoor is aangesloten, open. Geschillen die kunnen rijzen bij de cliënt over de te verlenen of verleende dienstverlening worden beslist door de klachten- en geschillencommissie Advocatuur.